Vilić podržao Sindikat: Više od 10 godina državni policajci najlošije plaćeni

Vilić podržao Sindikat: Više od 10 godina državni policajci najlošije plaćeni

13
0
SHARE
vilic-podrzao-sindikat:-vise-od-10-godina-drzavni-policajci-najlosije-placeni

Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Mirsad Vilić iskazao je punu podršku Savezu sindikata policijskih organa u BiH u nastojanjima da se poboljša radno pravni status koji se tiče visine primanja u policijskim agencijama.

Naime, Vijeće ministara BiH je na svojoj 27. sjednici usvojilo većinom glasova Nacrt Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, koji će se dostaviti Predsjedništvu BiH.Direktor Vilić je istakao da predstavnici sindikata policijskih organa već više od 10 godina upozoravaju mjerodavne da su najlošije plaćeni u Bosni i Hercegovini i da upravo iz agencija nadržavnom nivou – Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ima sve više odljeva kadrova što direktno utiče na samu sigurnost iefikasno izvršavanje poslova i zadataka.

„Ističem da policijske agencije na nivou BiH nose najveći teret kad je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, terorizma, teškog finansijskog kriminala, te krivičnih dijela usmjerenihprotiv sigurnosti državne granice. Takođe, agencije su uključene u svakodnevne aktivnosti koje se poduzimaju po pitanju migrantske krize. Zahtijeve Saveza sindikata policijskih organa u BiHsmatram u potpunosti realnim i opravdanim“ kazao je direktor Vilić.

(NAP)

pressmedia.ba