JKP VISOKO: U toku su radovi na održavanju zelenih otoka i priprema...

JKP VISOKO: U toku su radovi na održavanju zelenih otoka i priprema za dezinfekciju

9
0
SHARE
jkp-visoko:-u-toku-su-radovi-na-odrzavanju-zelenih-otoka-i-priprema-za-dezinfekciju

JKP “VISOKO“ putem Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada započelo je realizaciju radova na održavanju zelenih otoka na području grada Visoko.Poslije završenih radova na održavanju svih zelenih otoka na području grada Visoko, nadležna služba izvršit će dezinfekciju istih kao i prostora oko njih.Ovim putem molimo sve korisnike  komunalnih usluga da čuvaju od oštećenja sve postavljene zelene otoke na području grada Visoko, te da svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.Samo zajedničkom saradnjom Grada Visoko, JKP “VISOKO“ i naših korisnika, naše Visoko može dati lijepu ekološku sliku uređenog cijelog grada.RTV Visoko/JKP Visoko
visoko-rtv.ba