JKP Visoko: Ponovo sanirane divlje deponije u naselju Malo Čajno – MZ...

JKP Visoko: Ponovo sanirane divlje deponije u naselju Malo Čajno – MZ Gračanica

10
0
SHARE
jkp-visoko:-ponovo-sanirane-divlje-deponije-u-naselju-malo-cajno-–-mz-gracanica

Iako od prošle sanacije divljih deponija komunalnog otpada u naselju Malo Čajno u MZ Gračanica nije prošlo ni tri mjeseca, danas je JKP “VISOKO“ , odnosno Služba za čistoću i odvoz komunalnog otpada ponovo realizovala radove na sanaciji novih divljih deponija komunalnog otpada na navedenoj lokaciji.Dugi niz godina divlje deponije na navedenoj lokaciji predstavljaju problem kako za stanovnike u naselju Malo Čajno tako i za nadležnu službu JKP “VISOKO“ , koja je u saradnji sa Gradom Visoko u više navrata u prethodnom periodu uklanjala divlje deponije na navedenoj lokaciji.Nesavjesni građani koriste navedenu lokaciju za nekontrolisano odlaganje raznih vrsta komunalnog i drugog otpada, te na taj način kreiraju nove divlje deponije.Ponovo molimo sve korisnike komunalnih usluga u svim naseljima na području grada Visoko, koji su do sada na ovakav nesavjestan način odlagali svoj komunalni i drugi otpad da to više ne rade, već da svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.RTV Visoko/JKP Visoko
visoko-rtv.ba