DOŠLA VODA DO GRLA: Cikotić sa predstavnicima UNHCR-a i UNICEF-a razgovarao o…

DOŠLA VODA DO GRLA: Cikotić sa predstavnicima UNHCR-a i UNICEF-a razgovarao o…

12
0
SHARE
dosla-voda-do-grla:-cikotic-sa-predstavnicima-unhcr-a-i-unicef-a-razgovarao-o…

Cikotić je istaknuo dosadašnju uspješnu saradnju Ministarstva sigurnosti s ove dvije UN-ove organizacije, naglasivši važnost zajedničkog rada i nastavka partnerskih odnosa u budućnosti kako bi se što bolje odgovorilo na sve izazove migrantske krize. Posebno se razgovaralo o zaštiti i smještaju porodica s djecom i maloljetnika bez pratnje. Ministar je potvrdio da je BiH do sada imala poseban senzibilitet prema ovim najugroženijim kategorijama migranata te da će nastaviti i ubuduće da im pruža adekvatnu zaštitu, posebno zbog dolaska zime i hladnijeg vremena.Istovremeno je ukazao na plan sigurnosnih mjera koje poduzima BiH radi smanjenja priliva ilegalnih migranata, suzbijanja trgovine ljudima i presijecanja lanaca krijumčara ljudima, kao i povećanja sigurnosti u BiH, posebno, prenosi Hayat.ba, u lokalnim zajednicama u kojima se nalaze prihvatni centri za migrante.
slobodna-bosna.ba