SEDMICA SUDSKE NAGODBE: JOŠ JEDNA PREDSTAVA VSTV-A BEZ IKAKVE SUŠTINE

SEDMICA SUDSKE NAGODBE: JOŠ JEDNA PREDSTAVA VSTV-A BEZ IKAKVE SUŠTINE

41
0
SHARE
sedmica-sudske-nagodbe:-jos-jedna-predstava-vstv-a-bez-ikakve-sustine

Baš kao i mnogo puta ranije u proteklim godinama, VSTV je javnost informisao da je u toku sedmica Sudske nagodbe. Međutim, lijepo sročena saopćenja za javnost, sadržavaju formu bez ikakve suštine, objašnjavaju naši sagovornici.

Arhiv

Naime,  iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH je saopćeno:

Sudska nagodba je brži i jeftiniji način rješavanja sudskih sporova koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu. Na ovaj način, stranke i sud pošteđeni su dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odgađanja ročišta i eventualnog drugostepenog postupka te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka. Ovaj način mirnog rješavanja sporova nije dovoljno iskorišten, te kako predstavlja efikasan način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, a naročito predmeta koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radnih sporova, isplatu dugova i naplatu potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.    

Adela Duraković, advokatica iz Sarajeva za naš portal kaže da je ovo uobičajena sudska praksa te da se već godinama realizuje i da je ona imala mnoštvo nagodbi mimo ove sedmice koju VSTV organizuje.

Suština je da se ovim sudijama daje bonitet, odnosno plus koji će se evidentirati u njihovim ocjenama rada na kraju godine, kaže Duraković.

Sudija Milan Blagojević iz Banja Luke otkriva pravo stanje na terenu. Ova sedmica kao i mnogo projekata VSTV, kako objašnjava, ruiniraju pravosuđe. Besmisleno je, jer za nagodbu treba saglasnost dvije strane koje bar on nije susreo.

Potrebna je dobra volja stranka, ali koje očigledno nema. Ukoliko one nađu zajedničko rješenje one će same saopćiti sudu. Ovaj projekat je samo s ciljem da se prikaže da se nešto radi, a u suštini ne radi se ništa, objašnjava Blagojević.

Podsjećamo, aktuelni saziv VSTV suočava se sa najvećim disbalansom u radu jer im je Sud BiH ukinuo Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija te ranije i Pravilnik o prikupljanju i obradi podataka imovinskih kartona pravosudnih zvaničnika.

(Faruk Durmišević)

hayat.ba