Poslovna edukacija u Općini Ilijaš

Poslovna edukacija u Općini Ilijaš

23
0
SHARE
poslovna-edukacija-u-opcini-ilijas

U sklopu projekta “Jačanje kapaciteta u oblasti preduzetništva i upravljanja bazama podataka kroz edukaciju uposlenih lica u privrednim subjektima i lokalnoj samoupravi”, Općina Ilijaš je kao projektnu aktivnost organizovala edukacije na temu: “Vođenje tima, razvoj poslovnih vještina i digitalni marketing”.Edukacija je trajala od 03.09. do 15.09. 2020. u Biznis centru Ilijaš.Polaznici su bili privredni subjekti, predstavnici malih i srednjih  preduzeća koja uspješno posluju na području općine Ilijaš. Jedan od konsultanata na edukaciji bio je Asad Karišik, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća. “Potrudili smo se da razvijemo edukaciju koje imaju odnos 20% teorijskih predavanja i 80% vježbi, kako bi praktično primijenili najbolje svjetske prakse u oblasti razvoja timova visokih performasni i digitalnog marketinga“ istaknuo je Karišik. I drugi polaznici naglasili su dobrobiti ove edukacije. “Ovim putem bih htjela da se zahvalim svima koji su omogućili realizaciju projekta.Program edukacije je proveden veoma profesionalno i stručno. Kroz interaktivan pristup predavača i aktivno učešće aplikanata, te međusobno dijeljenje iskustava, znanja i vještina uspješno su ostvareni ciljevi ove edukacije.Udruženim snagama prepoznali smo mogućnosti za unapređenje poslovanja firmama u kojima radimo, kao i prilike za razvoj poslovnog okruženja na području općine Ilijaš koje se mogu ostvariti saradnjom svih zainteresovanih subjekata” rekla je Anesa Softić iz firme Limsar d.o.o. U ime  firme “MF Plus d.o.o. Sarajevo” konsultant iz oblasti “Poslovnih vještina” bila je Fuada Zuko, a temu “Digitalni marketing” je obradila Amna Karišik. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a odobren je na bazi aplikacije Općine Ilijaš, uključujući vlastito učešće u skladu sa uslovima Javnog poziva, javljaju iz Općine Ilijaš. ILIJAŠ Poslovna edukacija u Općini Ilijaš By Nermina Durić-Kahvedžić on 16/09/2020 0 Comments
radioilijas.ba