Počinje implementacija projekta “Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica”

Počinje implementacija projekta “Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica”

27
0
SHARE
pocinje-implementacija-projekta-“sakupljanje-i-tretman-otpadnih-voda-grada-zenica”

Ilustracija
Dana 17.09.2020. godine, po ovlaštenju gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, direktor JP “ViK “ d.o.o. Zenica Emir Pašalić će u ime Grada Zenica potpisati  Ugovor o konsultantskim uslugama s konsultantskom kućom p2m berlin GmbH iz Savezne republike Njemačke.
Potpisom ovog ugovora zvanično počinju aktivnosti na realizaciji veoma značajnog projekta “Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica”.
Implementacijski konsultant je izabran na međunarodnom tenderu s pretkvalifikacijom. Cjelokupna tenderska procedura je provedena u skladu sa Smjernicama za nabavke Razvojne banke KfW pri čemu je banka dala saglasnosti za svaki korak u proceduri.
Konsultantska kuća p2m berlin GmbH je nosilac konzorzija u čijem sastavu su još: IDOM Consulting, Architecture S.A.U iz Španije, GFA Consulting Group GmbH iz Njemačke i Saraj Inženjering d.o.o Sarajevo iz BiH.
Vrijednost Ugovora za konsultantske usluge iznosi 2.543.655,00 eura, a rok za izvršenje svih ugovornih obaveza je 63 mjeseca.
Izabrani konsultant će, zajedno sa međunarodnim i lokalnim partnerima, imati zadatak da prati implementaciju cjelokupnog projekta, pri čemu su najvažnije aktivnosti: izrada nove i dorada postojeće projektne dokumentacije, priprema i provođenje pretkvalifikacijskog postupka za izvođače radova na izgradnji Postrojenja za tretman otpadnih voda, priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova, provođenje tenderskih postupaka, te nadzor u toku izgradnje i u toku perioda otklanjanja nedostataka. Sastavni dio konsultantskog ugovora je također provođenje pratećih mjera institucionalnog jačanja.
Projekat “Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica” je od velikog značaja za grad Zenicu, jer će uspješna realizacija projekta veoma mnogo doprinijeti zaštiti okoliša, naročito rijeke Bosne kao i unapređenju životnih uslova stanovnika Zenice. Osnovni cilj ovog projekta je da se osigura sakupljanje, odvodnja i tretman gradskih otpadnih voda Zenice na ekološki i higijenski prihvatljiv način.
Pored navedenog, dodatni benefit projekta je da dva najveća industrijska zagađivača, Arcelor Mittal i RMU Zenica imaju obavezu izvršiti odgovarajući tretman svojih otpadnih voda prije konačnog ispuštanja u recipijent odnosno u rijeku Bosnu. U tom smislu, biće izvršeno razdvajanje gradske kanalizacione mreže od kanalizacione mreže koja prolazi kroz komplekse pomenutih kompanija. Obaveze svih učesnika u projektu su definisane u dokumentu “Obavezivanje i akcioni plan”, kojeg su u martu 2017. godine potpisali: Grad Zenica, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalna uprava za inspekcijske poslove.
Projekat “Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica” se sastoji iz dvije komponente:
Komponenta 1: Izgradnja sistema kolektora, koji će povezati gradsku kanalizacionu mrežu sa budućim postrojenjem u Banlozima.
Komponenta 2:  Izgradnja Postojenja za tretman otpadnih voda
Komponentom 1 predviđena je izgradnja kolektora Drivuša – Bojin vir, blatuškog kolektora, sanacija postojećih glavnih obalnih kolektora, nastavak izgradnje desnoobalog kolektora i izgradnja novog kolektora Blatuša – Banlozi.
Komponentom 2 je predviđena izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda kapaciteta 80.000 EBS.
Ukupna vrijednost projekta “Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica” iznosi 19.266.687 Eura. Finansiranje je obezbjeđeno donatorskim sredstvima Vlade Savezne republike Njemačke, putem  Razvojne banke KfW,  u iznosu od 13.516.697 Eura, Vlade Švicarske, putem Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), u iznosu od 4.750.000 Eura, te doprinosom Grada Zenice za nastavak izgradnje biciklističkih staza u iznosu 1.000.000 Eura.
JP „ViK“ d.o.o Zenica će dati vlastiti doprinos u iznosu od 800.000 Eura kroz angažman spostvenih kapaciteta na izvođenju određenih građevinskih radova.

zenicainfo.ba