POKRENUTA PROCEDURA IZBORA NOVIH ČLANOVA VSTV BIH

POKRENUTA PROCEDURA IZBORA NOVIH ČLANOVA VSTV BIH

18
0
SHARE
pokrenuta-procedura-izbora-novih-clanova-vstv-bih

U periodu od januara do septembra 2021. godine mandati ističu članovima VSTV-a – Amili Kunosić, Goranu Nezireviću, Dragomiru Vukoju, Selimu Karamehiću, Mahmutu Švraki i Berini Alihodžić

Hayat

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) zakazalo je održavanje dvodnevne sjednice za danas i sutra na kojoj će, između ostalog, biti pokrenuta procedura izbora novih članova ovog regulatornog tijela.

Radi se o proceduri koja se pokreće uslijed činjenice da u 2021. godini većem broju članova VSTV-a ističe mandat, piše Fena.

Naime, u periodu od januara do septembra 2021. godine mandati ističu članovima VSTV-a – Amili Kunosić, Goranu Nezireviću, Dragomiru Vukoju, Selimu Karamehiću, Mahmutu Švraki i Berini Alihodžić.

U dnevni red sjednice uvrštena je i Informacija o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH, kao i Informacija u vezi sa izmjenama i dopunama Poslovnika VSTV-a.

Arhiva

Istovremeno, na dnevnom redu su Informacija o budžetu VSTV BiH za 2020. godinu, te izrada Pravosudne informaciono-komunikacione strategije u BiH, kao i Izvještaj o provođenju preporuka Evropske komisije za VSTV BiH i pravosuđe BiH, piše Fena.

Članovi VSTV-a razmatrat će Izvještaj o provođenju Plana integriteta VSTV BiH za 2019. godinu, Revizorski izvještaj implementacije Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužitelja, Informaciju o pripremi Finalnog izvještaja o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije i Izvještaj o provedenim finansijskim revizijama u toku 2020. godine.

Planirano je i razmatranje Prijedloga srednjoročnog plana rada VSTV-a BiH za period 2021. – 2023. godine i Informacije o radu Ureda disciplinskog tužioca VSTV BiH za drugo tromjesečje 2020. godine.