PD PSBiH usvojio inicijativu za novi Zakon o Javnom RTV sistemu BiH

PD PSBiH usvojio inicijativu za novi Zakon o Javnom RTV sistemu BiH

17
0
SHARE
pd-psbih-usvojio-inicijativu-za-novi-zakon-o-javnom-rtv-sistemu-bih

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Usvojio je danas dva zaključka vezana za BHRT.Naime radi se o zaključku kojim se zadužuje BHRT da u roku 30 dana sačini jasan godišnji plan otplate duga prema Evropskoj radiodifuznoj uniji i dostavi ga PSBiH, kao dopunu finansijskog izvještaja.Drugi zaključak upućen je na adresu Vijeća ministara koje se zadužuje da u saradnji sa entitetskim nivoima vlasti, predloži novi Zakon o Javnom RTV sistemu BiH kojim bi bila regulirana pitanja adekvatne naplate i raspodjele RTV takse, kao i odnos između javnih RTV servisa u BiH, radi uspostavljanja funkcionalnih i samoodrživih javnih RTV servisa u BiH.Ove zaključke usvojila je i poslala Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja je juče prihvatila Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019., te primila k znanju Programski plan i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu.Poslanici nisu prihvatili Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu, a u drugom krugu glasanja primili su k znanju dokument Programski planovi i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu.

bhrt.ba