Opća bolnica: Na Urgentnom centru zbrinuto preko 5800 pacijenata

Opća bolnica: Na Urgentnom centru zbrinuto preko 5800 pacijenata

16
0
SHARE
opca-bolnica:-na-urgentnom-centru-zbrinuto-preko-5800-pacijenata

Opća bolnica je 17. jula 2020. godine preuzela Urgentni centar svih sedam dana u sedmici 24 sata. Od tada pa do danas, 15. septembra 2020. godine do sedam sati ukupan broj pregleda preko urgentnog centra bio je 5826, broj prijema u bolnicu 1546, broj prijema preko UC 489, broj otpusta 1818, broj ambulantnih operacija 312, broj operativnih zahvata elektivnih 761 i broj hitnih operacija 202.

Na Odjeljenju za radiologiju ukupan broj pregleda bio je 13645, i to:

Kontrastna dijagnostika : 46 Muskuloskeletna dijagnostika- 4345 CT dijagnostika: 1058UZ dijagnostika 6144 MRI dijagnostika: 597

Odjeljenje za hirurgiju

Opća hirurgija : 1735

Ambulantne operacije(preko kabineta)-117Urologija 3644 Cistoskopija 117Ortopedija 4512Plastična hirurgija 105Vaskularna hirurgija 503Otorinolaringologija 771Audiovestibulometrija 238Timpanometrija – 19Oftalmologija- 895

Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju

Anesteziološka ambulanta – 658

Odjeljenje za internu medicinu

U Kabinetu za opću internu medicinu ukupno je bilo pregleda – 599

Kabinet za dermatovenerologiju 

Ukupno pregleda je bilo 1222

Kabinet za infektologiju

Ukupno pregleda bilo je 105

Savjetovalište za dijabetes

Ukupno pregleda  – 173

Kabinet za gastroenterologiju

Ukupno pregleda – 737Gastroskopija  – 243Kolonoskopije  -62Rektosigmoidoskopija – 22

Kabinet za kardiologiju

Kardiološki pregledi – 410   UZ srca  – 144       Ergometrije -33   Holtermonitoring – 50Scintigrafija miokarda sa farmakološkim opterećenjem – 8

Kabinet za pulmologiju

Pregledi -707   Spirometrije  – 14Pleuralna punkcija – 16Bronhoskopija – 7Bronhoaspiracija – 7

Odjeljenje za nuklearnu medicinu

Broj usluga – 1191

Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:

Broj pregleda: 479

Broj pregleda na ginekološko-akušerskom  kabinetu :

Ginekoloških pregleda-552Akušerskih pregleda- 1190

Odjeljenje za neurologiju

Ukupno neuroloških pregleda– 801Kabinet za neurologiju – 531 Kabinet za TCD – 21 Kabinet za CDKSV – 73 EEG – 22EMNG – 51 pregleda /usluga 95/

Odjeljenje za pedijatriju

Odsjek za opću pedijatriju-215Odsjek za dnevnu bolnicu i prijem-126 Odsjek za neonatologiju 356Ambulantni pregledi 184Usluge pružene roditeljima /PCR/ – 45Ukupno na odjeljenju za pedijatriju: 926

pressmedia.ba