KUZIP će provoditi inspekcijske nadzore u obrazovnim ustanovama

KUZIP će provoditi inspekcijske nadzore u obrazovnim ustanovama

19
0
SHARE
kuzip-ce-provoditi-inspekcijske-nadzore-u-obrazovnim-ustanovama

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavještava obrazovne ustanove – osnovne i srednje škole na području Kantona da će, u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-4940/20 od 04.09.2020. godine, provoditi kontinuirane inspekcijske nadzore u obrazovnim ustanovama. Inspekcijskim kontrolama biti će obuhvaćene privatne i javne škole.
Pozivamo sve obrazovne ustanove, ukoliko to nisu učinile do sada, da sačine plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 i imenuje operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana u cilju sprečavanja širenja COVID-19, a da rad u školama usklade uz striktno poštivanje i primjenu Procedura za rad odgojno – obrazovnih ustanova (vodič za unapređenje biosigurnosti u kontekstu COVID-19) sačinjenih od Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i Preporuka za škole u kontekstvu COVID-19 za školsku godinu 2020/21 sačinjene od Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
Takođe, ističemo zakonsku obavezu provođenja obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u školama.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove će u slučaju  nepoštivanja Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,  u skladu sa svojim ovlaštenjima  poduzeti zakonom predviđene mjere.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK

Članak je preuzet sa portala www.breza-x.com putem RSS Čitača.