POZIV ZA UČEŠĆE NA VIRTUALNIM SASTANCIMA – Match2Pack 2020 – RECIKLIRANI MATERIJALI...

POZIV ZA UČEŠĆE NA VIRTUALNIM SASTANCIMA – Match2Pack 2020 – RECIKLIRANI MATERIJALI ZA PAKOVANJE HRANE

19
0
SHARE
poziv-za-ucesce-na-virtualnim-sastancima-–-match2pack-2020-–-reciklirani-materijali-za-pakovanje-hrane

Paralelno s ovogodišnjom njemačkom sedmicom pakovanja održat će se i webinar s međunarodnim učešćem na temu Reciklirani materijali u ambalaži za hranu. Nakon toga će uslijediti virtualni sastanci koje će se održati od 21-25. septembra 2020. Organizator događaja je NRW.International GmbH, Njemačka.
Više informacija o dogođaju možete vidjeti na platformi: https://match2pack.b2match.io/
Zašto učestvovati?
Jednostavno razgovarajte o novim tehnologijama i inovativnim rješenjima, pronađite partnera i kupce na 1: 1 sastancima.
Glavne teme:
– Pakovanje hrane
– Održivi postupci/procedure
– Zdrava okolina
Kako možete imati koristi od ovog događaja?
– Predstavite svoje proizvode, projekte, usluge ili poslovne potrebe sudionicima događaja
– Inicirajte i dogovorite unaprijed zakazane sastanke 1: 1
– Ostvarite nove kontakte na vrijeme i isplativ način
– Budite korak ispred svojih konkurenata tako što ćete biti viđeni i prisutni na ovom događaju
Registracija učesnika je obavezna na platformi: https://match2pack.b2match.io/

Zeda