JU Centar za socijalni rad Breza: Izvršena transakcija novčanih sredstava na račune...

JU Centar za socijalni rad Breza: Izvršena transakcija novčanih sredstava na račune korisnika

33
0
SHARE
ju-centar-za-socijalni-rad-breza:-izvrsena-transakcija-novcanih-sredstava-na-racune-korisnika

JU Centar za socijalni rad Breza je 7. septembra 2020. godine izvršio transakciju novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona za mjesec juli, a kako slijedi :
1. Naknada za smještaj u hraniteljsku porodicu,
2. Naknada za vrijeme porodiljskog odustva ženi- majci u radnom odnosu,
3. Dječiji dodatak,
4. Prehrana za novorođenčad,
5. Stalna novčana pomoć (Kantonalni dio),
6. Naknada civilnim žrtvama rata (Kantonalni dio).

Članak je preuzet sa portala www.breza-x.com putem RSS Čitača.