Bilten aktivnosti PS Breza za dan 01. septembar 2020. godine

Bilten aktivnosti PS Breza za dan 01. septembar 2020. godine

32
0
SHARE
bilten-aktivnosti-ps-breza-za-dan-01-septembar-2020.-godine

JAVNI RED I MIR
U protekla 24 sata, nije bilo narušavanja javnog reda i mira.
KRIMINALITET
U navedenom periodu nije prijavljeno ni jedno krivično djelo.
SAOBRAĆAJ
Za prethodni period od 24 sata nije se dogodila ni jedna saobraćajna nezgoda.
POŽARI I EKSPLOZIJE
U protekla 24 sata nije bilo požara ni eksplozija.
OSTALO
Dana, 01. septembra 2020. godine PS Breza vršili su akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na “Provjera važnosti registracije i potvrde o registraciji, provjera posjedovanja police osiguranja”.
Policijska stanica Breza svakodnevno postupa u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, Kantonalnog štaba civilne zaštite i Općinskog štaba civilne zaštite, na prevenciji i suzbijanju širenja koronavirusa “COVID 19”.

Članak je preuzet sa portala www.breza-x.com putem RSS Čitača.