Održana 27. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak

Održana 27. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak

60
0
SHARE
odrzana-27.-redovita-sjednica-opcinskog-vijeca-kiseljak

Danas je u Vijećnici Općine Kiseljak održana 27. sjednica Općinskog vijeća, uz nazočnost 22, od ukupno 23 vijećnika. Sjednica je održana uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, određenih u cilju sprječavanja širenja zaraze izazvane virusom COVID -19.

Na dnevnom redu se našlo 12 točaka:

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna i proračunske pričuve Općine Kiseljak za razdoblje od 01.01. do 31.03.2020. godine
Odluka o povratu uplaćenih sredstava poduzeću Tehnika d.o.o. Kiseljak
Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra – puta KO SP Podastinje
Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom KO Brestovsko
Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na temelju Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije broj: 01/1-27-657/20 od 10.3.2020. godine i davanju ovlaštenja Načelniku Općine da potpiše Ugovor o kupoprodaji nekretnine
Mišljenje za utvrđivanje javnog interesa radi izgradnje dalekovoda kroz općinu Kiseljak za napajanje trafostanice KV 35 Kreševo
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za žalbe Općinskog vijeća Kiseljak
Odluka o donošenju izmjena i dopuna regulacijskog plana „Kiseljak III“ za razdoblje od 2013-2023. godine
Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Kiseljak III“
Odluka o posebnim uvjetima naplate odvoza komunalnog otpada
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja
Informacija o radu Stožeracivilne zaštite

Iako od strane kantonalnih i federalnih tijela uprave još nema konkretnih mjera kojima bi se pružila pomoć gospodarskim subjektima za ublažavanje krize izazvane aktualnim stanjem, a prema kojima bi se onda donosile mjere od strane općinskih organa, OV Kiseljak je već poduzelo prve korake za ublažavanje gospodarske krize, te je usvojena Odluka o posebnim uvjetima naplate naknade odvoza komunalnog otpada, prema kojoj J.P. „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak neće vršiti isporuku računa za gospodarske subjekte kojima je bio zabranjen rad odlukama Kriznih stožera FBiH i KSB.
Nakon što se usvoje konkretne mjere na kantonalnoj i federalnoj razini, planirano je da se na sljedećoj sjednici OV te mjere razmotre, te da se na temelju njih donesu mjere na općinskoj razini.

Donesena je Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna i proračunske pričuve Općine Kiseljak za razdoblje od 01.01. do 31.3.2020. godine.
Prezentirana je i informacija o planiranim i poduzetim aktivnostima Stožera civilne zaštite, te informacija o utrošku financijskih sredstava za potrebe CZ, za vrijeme trajanja izvanrednog stanja, kao i za ublažavanje eventualnih posljedica uzrokovanih virusom COVID-19 i do sada dobivenim donacijama.

OV je podržalo i Odluku o donošenju izmjena i dopuna regulacijskog plana „Kiseljak III“ za razdoblje od 2013. do 2023. godine, kao i Odluku o provođenju izmjena i dopuna spomenutog plana.
Potporu vijećnika dobilo je Mišljenje za utvrđivanje javnog interesa radi izgradnje dalekovoda kroz općinu Kiseljak za napajanje trafostanice KV 35 Kreševo, kako bi se osiguralo kvalitetno i neometano napajanje el.energijom potrošača na području Kreševa i Kiseljaka.

Članak je preuzet sa portala www.kiseljak.info putem RSS Čitača.