Odluka: Duže radno vrijeme trgovinama u Kiseljaku

Odluka: Duže radno vrijeme trgovinama u Kiseljaku

84
0
SHARE
odluka:-duze-radno-vrijeme-trgovinama-u-kiseljaku

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Stožer civilne zaštite
Broj: 06-32-13-52/20
Kiseljak, 30.03.2020. godine

Na temelju članka 29. ,106. i 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju poduzimanja mjera radi smanjenja rizika i sprječavanja širenja koronavirusa Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 30.03.2020. godine donosi:

ODLUKU
O načinu rada trgovina na području općine Kiseljak

Članak 1.
Ograničava se radno vrijeme trgovina:

trgovine prehrambenim proizvodima;
prodavnice higijenskih proizvodima;
ribarnice;
mesnice;
apoteke;
specijalizovane prodavnice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme;
poljoprivredne apoteke;
bezinske crpke;
kiosci;
pekare;
kemijske čistione;
specijalizovane prodavnice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala;
specijalizovane prodavnice dječije opreme;
prodavnice hrane za životinje;
prodavnice građevinskog, vodovodneg i elektro materijala;
logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda;
veledrogerije;
knjižare i
trgovine autodijelovima, autoservisi i autopraonice.

 na radno vrijeme do maksimalno 17 sati,
uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba i poštivanje ostalih higijensko epidemioloških mjera posjedovanje (maska, pamučna traka, šal i slično).
Članak 2.
Zabranjuje se rad nedjeljom svim trgovinama iz članka 1 ove Odluke na području općine Kiseljak.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se do donošenja Odluke o prestanku stanja nesreće na području F BiH uzrokovane koronavirusom.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

Članak je preuzet sa portala www.kiseljak.info putem RSS Čitača.