Odluka o načinu rada trgovina na području općine Kiseljak

Odluka o načinu rada trgovina na području općine Kiseljak

82
0
SHARE
odluka-o-nacinu-rada-trgovina-na-podrucju-opcine-kiseljak

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/
Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Stožer civilne zaštite
Broj: 06-32-13-41/20
Kiseljak, 21.03.2020. godine
Na temelju članka 29. ,106. I 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju poduzimanja mjera radi smanjenja rizika i sprječavanja širenja koronavirusa Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 21.03.2020. godine donosi:
ODLUKU
O načinu rada trgovina na području općine Kiseljak
                                       Članak 1.
Ograničava se radno vrijeme trgovina:
– prehrambenim proizvodima,
– higijenskim proizvodima,
– ljekarnama,
– trgovinama medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivrednim ljekarnama,
– benzinskim crpkama,
– kioscima,
– pekarama,
– kemijskim čistionicama,
– specijaliziranim trgovinama za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,
– trgovinama dječje opreme,
– trgovinama hrane za životinje,
– trgovinama građevnog, vodovodnog i elektro materijala,
– distribucijskim centrima hrane, pića i higijenskih proizvoda
na radno vrijeme do maksimalno 18 sati,
uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba i poštivanje ostalih higijensko epidemioloških mjera.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se do donošenja Odluke o prestanku stanja nesreće na području FBiH uzrokovane koronavirusom.
ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.
Dostaviti:
1. Sve trgovine
2. Mediji
3. PS Kiseljak
4. Ministarstvo gospodarstva KSB
5. a/a

Članak je preuzet sa portala www.kiseljak.info putem RSS Čitača.