Općina Kiseljak: Odluka o načinu rada benzinskih crpki

Općina Kiseljak: Odluka o načinu rada benzinskih crpki

50
0
SHARE
opcina-kiseljak:-odluka-o-nacinu-rada-benzinskih-crpki

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/
Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Stožer civilne zaštite

Broj: 06-32-13-39/20
Kiseljak, 20.03.2020. godine

Na temelju članka 29. ,106. I 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju poduzimanja mjera radi smanjenja rizika i sprječavanja širenja koronavirusa Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 20.03.2020. godine donosi:

ODLUKU
O načinu rada benzinskih crpki
Članak 1.

Ograničava se radno vrijeme benzinskih crpki na području općine Kiseljak na radno vrijeme od 06 sati do 20 sati uz obavezno pridržavanje svih propisanih mjera od strane federalnog i kantonalnog stožera civilne zaštite.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se do donošenja Odluke o prestanku stanja nesreće na području FBiH uzrokovane koronavirusom.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

Članak je preuzet sa portala www.kiseljak.info putem RSS Čitača.