OBAVIJEST O KONTROLI CIJENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA

OBAVIJEST O KONTROLI CIJENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA

29
0
SHARE
obavijest-o-kontroli-cijena-osnovnih-zivotnih-namirnica

Temeljem učestalih upita građana koji su vezani za kontrolu cijena u aktualnoj situaciji, izazvanoj pojavom korona virusa, te za povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, dajemo na uvid Odluku Vlade Federacije koja se odnosi na kontrolu cijena, te listu proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena.
Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove Odluke, sukladno odredbama Zakona o unutarnjoj trgovini FBiH i Zakona o kontroli cijena, zadužuju se: federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija.

Članak je preuzet sa portala www.kiseljak.info putem RSS Čitača.