Korisne informacije u svezi COID-19

Korisne informacije u svezi COID-19

33
0
SHARE
korisne-informacije-u-svezi-coid-19

U cilju olakšanja dolaska do korisnih informacija u svezi postupanja sa prometom ljudi i dobara, međunarodnog transporta roba, te otvorenosti graničnih prijelaza, kao i ostalih korisnih informacija u svezi postupanja u izvanrednoj situaciji izazvanoj korona virusom obavještavamo vas da ažurne obavijesti o istoj problematici možete pronaći na slijedećim Web stranicama:


Bosansko-hercegovački auto moto klub: www.bihamk.ba ,

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH: www.mkt.gov.ba ,

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija: www.fmpik.gov.ba ,

Federalna uprava civilne zaštite: www.fucz.gov.ba 

kao i web stranici Vlade SBK/KSB: www.sbk-ksb.gov.ba  na kojoj se pored obavijesti Kantonalnog štaba civilne zaštite i pojedinih ministarstava mogu naći i obavijesti kantonalne Uprave za civilnu zaštitu.


Pri Ministarstvu privrede je oformljen poseban info pult za davanje informacija u svezi COVID-19.


Članak je preuzet sa portala www.radiovitez.ba putem RSS Čitača.