FERK izdao osam dozvola za proizvodnju električne energije; među njima i BIOENERGI...

FERK izdao osam dozvola za proizvodnju električne energije; među njima i BIOENERGI d.o.o. Vitez

102
0
SHARE
ferk-izdao-osam-dozvola-za-proizvodnju-elektricne-energije;-medju-njima-i-bioenergi-doo.-vitez

Regulatorna komisija za energiju u FBiH – FERK na svojoj redovitoj sjednici odlučila je kako postotak obveznog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije za 2020. godinu iznosi 8,44%.

Navedeni udio su obvezni preuzeti svi opskrbljivači koji opskrbljuju krajnje kupce u Federaciji BiH i kvalificirani kupci koji uvoze električnu energiju za vlastite potrebe za 2020. godinu.

Na sjednici je
FERK izdao osam dozvola za proizvodnju električne energije podnositeljima
zahtjeva BIOENERGI d.o.o. Vitez, EBH
d.o.o. Sarajevo, Antonio Commerce d.o.o. Mostar, OIL-AC d.o.o. Mostar, KAMEN
STIL D.O.O. TEŠANJ, BL COMMERCE d.o.o. Sarajevo, BV SUNCE d.o.o. iz Stoca i LOWRE
d.o.o. Međugorje Čitluk.

Dozvola za rad
za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE izdana je podnositelju
zahtjeva KOMING d.o.o. Kakanj.

JP „Elektroprivreda
HZ HB“ d.d. Mostar izdane su dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole
I. i II. reda, dok je u postupak opće rasprave upućen Nacrt dozvole za rad za
distribuciju električne energije.

Gospodarskom društvu ICT d.o.o., iz Širokog Brijega izdana je Dozvola
za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda.

Na sjednici je FERK izdao dvije dozvole za PAPIĆ d.o.o. TOMISLAVGRAD, i
to: Dozvolu za rad (licenciju) za trgovanje LPG-om i Dozvolu za rad (licenciju)
za transport naftnih derivata cestovnim prometom.

FERK je donio i dva rješenja o obvezi plaćanja regulatorne naknade za imatelje
dozvola ESPRO d.o.o. Donji Vakuf i BINGO d.o.o. Tuzla.

U postupak opće rasprave upućeni su još i Nacrt
dozvole za rad za proizvodnju električne energije, podnositelja zahtjeva ANAREA d.o.o. Gračanica i ECO ENERGY d.o.o. Gračanica, te Nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovinu
na veliko naftnim derivatima osim LPG-om za BTG d.o.o. TOMISLAVGRAD.

Donesena je Odluka o privremenoj regulatornoj naknadi za imatelje
dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i imatelja dozvola za rad
Operatora za OIEiEK za 2020. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje visina, način i
dinamika plaćanja privremene regulatorne naknade za imatelje dozvola.

Osim toga, FERK je donio tri rješenja po žalbama na akte koje su
donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.


Članak je preuzet sa portala www.radiovitez.ba putem RSS Čitača.