Da li ste zadovoljni sa radom mjesnih zajednica u Kaknju?

Da li ste zadovoljni sa radom mjesnih zajednica u Kaknju?

133
0
SHARE
da-li-ste-zadovoljni-sa-radom-mjesnih-zajednica-u-kaknju?

Jula 2017.godine su u Kaknju održani izbori za članove savjeta i predsjednika mjesnih zajednica.

Izbori su održani u 37 kakanjskih mjesnih zajednica a već naredna godina je treća godina od preuzimanja mandata.

Nakon što su birački odbori prebrojali glasove utvrđeno je ko su kandidati koji su dobili najveći broj glasova u svojim mjesnim zajednicama i koji su postali i predsjednici.

KOLIKO DO DANAS ZADOVOLJNI SA RADOM VAŠIH SAVJETA I PREDSJEDNIKA MJESNIH ZAJEDNICA? U KOMENTAR NA FB OBJAVI, OZNAČITE IZ KOJE STE MJESNE ZAJEDNICE I NAPIŠITE S ČIM STE ILI NISTE ZADOVOLJNI U DOSADAŠNJEM RADU VAŠIH PREDSTAVNIKA?

MJESNA ZAJEDNICA PREDSJEDNIK SAVJETA MZ
Bičer Šehić Suvad
Bijele vode Šahinbegović Džemal
Bilješevo Gadžun Muzafer
Bištrani Lopo Mirsad
Bjelavići Čaluk Mustafa
Brežani Lopo Haris
Brnjic Delić Ferid
Brnj Talić Hamdo
Bukovlje Alagić Almir
Čatići Šljivić Stjepan
Donji Kakanj Alajbegović Elvedin
Dubovo Brdo Škorić Asim
Dumanac Buza Elvis
Doboj Hadžić Edin
Gornja Ričica Kubura Vehid
Haljinići Marjan Mijačević
Kakanj I Jašarspahić Tarik
Kakanj II Beganović Samir
Koprivnica Bašić Zihnija
Krševac Šahman Safet
Kučići Hardauš Ermin
Kraljeva Sutjeska Kolaković Željko
Mramor Husika Munir
Modrinje Šahinović Rašid
Nažbilj Kovačević Himzo
Pope Karić Elmedin
Podgora Selimović Ekrem
Papratnica Tulić Osman
Plandište Dautbašić Hariz
Povezice Šemić Halim
Poljani Kadrić Aldin
Ričica Karzić Osman
Seoce Begić Ibro
Slapnica Hadžić Mukades
Starposle Šahman Mensur
Tršće Subašić Mustafa
Termoelektrana Tukić Nihad
Varda Vehabović Zemina
Vukanovići Jaković Tihomir
Veliki Trnovci Mušija Vahid
Zagrađe Begić Adem
Zgošća Kubat Almir


Članak je preuzet sa portala www.kakanjinfo.com putem RSS Čitača.