U 2019. godini u Kakanj stiglo 3,6 mil. KM s viših nivoa...

U 2019. godini u Kakanj stiglo 3,6 mil. KM s viših nivoa vlasti i od donatora

111
0
SHARE
u-2019-godini-u-kakanj-stiglo-3,6-mil.-km-s-visih-nivoa-vlasti-i-od-donatora

U svrhu izgradnje hidrotehničkih objekata (vodovodi, regulacija korita rijeka, kanalizacione mreže) u Kakanj je tokom 2019. godine stiglo 1.362.590 KM. Od ove cifre realizirani su radovi u vrijednosti od 244.505,83 KM, dok su u fazi realizacije ili pripreme za realizaciju projekti čija je vrijednost 1.118.084 KM. U okviru ove cifre, u hidrotehničke objekte na području Kaknja, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK je izdvojilo 686.963 KM.
Za izgradnju kanalizacionog sistema u slivu rijeke Trstionice (II faza) čija je realizacija u toku, Fond za zaštitu okoliša F BiH i Općina Kakanj zajedno su izdvojili 254.997. Za uređenje desne obale rijeke Bosne od Mosta mladih prema Cementarskom mostu Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je 420.630 KM (realizacija projekta u toku).
Za izgradnju zgrada socijalnog stanovanja u Kakanj stiglo 1.679.000 KM
Početkom aprila 2019. godine u Kaknju je počela izgradnja zgrade socijalnog stanovanja s 20 stanova za raseljena lica ukupne vrijednosti od 900.000 KM. Izgradnju ove zgrade finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
U 2019. godinu u Kaknju je u naselju Varda realizirana izgradnja sedme po redu zgrade socijalnog stanovanja. Izgradnju zgrade s 10 stanova finansirali su “Caritas” Švicarska, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz učešće Općine Kakanj. Vrijednost projekta iznosi 479.000 KM.
Tokom 2019. godine u Kaknju je realizirana izgradnja 7 stambenih objekata za porodice koje su bez domova ostale ili su njihovi domovi oštećeni u poplavama. Izvršena je i adaptacija 12 stambenih objekata. Ukupna vrijednost projekta iznosi 300.000 KM. Radi se o projektu “Oporavak od poplava – Intervencije u stanogradnji” kojeg finansira EU, a implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP u partnerstvu sa nevladinim organizacijama ASB i Hilfswerk Austria International.
Za izgradnju ambulanti u Kakanj stiglo 285.000 KM
Izgradnja ambulante porodične medicine u Zgošći koja je otvorena u aprilu koštala je 185.000 KM, a od tog iznosa 135.000 KM je stiglo s viših nivoa vlasti. U 2019. godini realizirani su završni radovi na izgradnji ambulante porodične medicine u Krševcu, a za ovu svrhu Turska agencija za saradnja i koordinaciju TIKA će izdvojiti 150.000 KM.
Novih 340.000 KM iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša
Na osnovu zajedničkog angažmana predstavnika Općine Kakanj i svih aktera s područja Kaknja koji brinu o ekološkoj slici Kaknja i kvalitetu života građana, pripremljeni su i aplicirani kvalitetni projekti na javni poziv, tako da je Federalni fond za zaštitu okoliša odobrio Kaknju fascinirajući iznos od 340.000 KM.
Osim toga, kroz kontakte i razgovore s predstavnicima Fonda na adekvatan način je predstavljena ekološka slika Kaknja opterećena brojnim štetnim utjecajima, te modaliteti kako da se poboljša kvalitet života građana Kaknja.
Javnom preduzeću “Grijanje” Kakanj odobreno je 50.000 KM za projekat: „Izrada PTD Glavni projekat magistralnog vrelovoda pripadajućih ogranaka u gradu Kaknju od TE Kakanj do TP9“.
Općini Kakanj odobreno je 100.000 KM za projekat „Sanacija i izolacija kosog i ravnog krova na objektima JU za predškolski odgoj i obrazovanje ‘Mladost’ Kakanj.
Javnom preduzeću “Vodokom” d.o.o. Kakanj odobreno je 140.000 KM za projekat „Rekonstrukcija glavnog transportnog cjevovoda Bukovica-Prva, dio dionice- Filter stanica- Ilidža”.
Općini Kakanj odobreno je i 50.000 KM za projekat „Nabavka novih uređaja za kontinuirano praćenje kvaliteta zraka na području Općine Kakanj“.
Sabirajući ove iznose dolazi se do cifre od fascinirajućih 3.666.590 KM koja je stigla u Kakanj s viših nivoa vlasti i od donatora.

Članak je preuzet sa portala www.kaportal.ba putem RSS Čitača.