Za sutra sazvana 26. sjednica Vlade SBK

Za sutra sazvana 26. sjednica Vlade SBK

115
0
SHARE
za-sutra-sazvana-26.-sjednica-vlade-sbk

Za sutra, četvrtak, 5.12.2019. godine, zakazana je 26. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnome redu je 48 točaka.

1. Zapisnik sa 25. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade

2. Prijedlog budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija

3. Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija

4. Financijski plan Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2020. godinu – Agencija za privatizaciju

a) Odluka o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2020. godinu

5. Inicijativa za osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije – Tim za sprječavanje korupcije

6. Prijedlog za izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije – Tim za sprječavanje korupcije

7. Akcioni plan 2020.-2022.godine za sprovođenje Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2016.-2020.godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu

8. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016.-2020. godine za razdoblje evaluacije 2016.-2018. godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu

9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava po Odluci Europskog suda za ljudska prava u aplikaciji 51227/16 od 23.7.2019 (Jakovljević i drugi) – Ministarstvo financija

10. Prijedlog odluke o raskidanju ugovora o koncesijama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Aneksa 7. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju , korištenje i prijenos MHE Željeznica 3 – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za projektiranje, ugradnju, korištenje i prijenos mikro hidroelektrane „OIE MHE RK3“ na transportnom cjevovodu sa izvorišta Kostajnica i Ščona za proizvodnju električne energije na području općine Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki u skladu sa usvojenim Planom nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa raspodjele i prijenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Plana nabavke po stavkama subvencije javnim preduzećima-poticaj vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima – interventna sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

17. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za rekonstrukciju društvenog doma u MZ Gačice, općina Vitez – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Novi Travnik za infrastrukturne projekte – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (svitch, telefon, police) – Ministarstvo unutrašnjih poslova

21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku printera – Ministarstvo unutrašnjih poslova

22. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo privrede

23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije „tekući transferi i drugi tekući rashodi“ – Ministarstvo privrede

24.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje troškova otvaranje zimske turističke sezone na Vlašiću – Ministarstvo gospodarstva

25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa – Ministarstvo privrede

26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku projektora – Ministarstvo privrede

27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pravnu pomoć braniocima – Kantonalna uprava za branioce

28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za informatizaciju ministarstva – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku Windovs Servera – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za OŠ „Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

35. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i isporuku pneumatika za motorna vozila – Ured za javne nabavke

a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku

36. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku mrkog uglja – Ured za javne nabavke

a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku

37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za fonetski laboratorij – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju krova na zgradi STŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radio stanica – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu

40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku uniformi za inspektore – Ministarstvo privrede

41. Saglasnost za nabavku ulaznih vrata za potrebe Kantonalnog pravobranilaštva – Ministarstvo pravosuđa i uprave

a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku ulaznih vrata

42. Saglasnost za nabavku računarske opreme i uredskih stolica za potrebe Ministarstva financija – Ministarstvo financija

43. Saglasnost za izvođenje radova u zgradi Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

44. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

45. Saglasnost na tekst Javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave – Služba za zajedničke poslove

a) Rješenje o imenovanju komisije za prijem volontera za 2020. godinu

46. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2019. godine – Stručna služba Vlade

a) inspekcija Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

b) inspekcija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)

c) inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne politike

d) inspekcija Ministarstva privrede

e) protupožarna inspekcija MUP-a

47. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembru 2019. godine – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo privrede

48. Razrješenja i imenovanja

a) Rješenje o imenovanju komisije za Program javnih investicija – Ministarstvo financija

b) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku dodatnih radova na kotlovnici u OŠ „Turbe“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

c) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku radova na izgradnji krova na zgradi OŠ „Pajić Polje“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

(PREMIJER KANTONA, Tahir Lendo, dipl.ing.)


Članak je preuzet sa portala www.radiovitez.ba putem RSS Čitača.