Međunarodni je dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni je dan osoba sa invaliditetom

132
0
SHARE
medjunarodni-je-dan-osoba-sa-invaliditetom

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

Obilježavanjem ovog datuma se upravo teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Tema ovog dana zasnovana je na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom.

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Predrag Jović otvara danas u Sarajevu tematsku sjednicu povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Konferenciji o temi „Primjeri dobre prakse saradnje organizacija osoba s invaliditetom i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ prisustvovaće predstavnici Vijeća za osobe s invaliditetom BiH, UNDP-a, institucija BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta, predstavnici kancelarije ombudsmena za ljudska prava BiH, ombudsmena za djecu Republike Srpske, te predstavnici udruženja osoba s invaliditetom.

Cilj konferencije jeste da se u konstruktivnom dijalogu i primjerima dobre prakse iz pojedinih opština ukaže na značaj saradnje lokalnih zajednica s udruženjima osoba sa invaliditetom radi unapređenja kvaliteta života osoba s invaliditetom i njihovih porodica u mjestu u kojem žive.


Članak je preuzet sa portala www.radioilijas.ba putem RSS Čitača.