RMU Kakanj: Pojašnjenje o konkursima u Rudniku

RMU Kakanj: Pojašnjenje o konkursima u Rudniku

107
0
SHARE
rmu-kakanj:-pojasnjenje-o-konkursima-u-rudniku

IF

Konkurs iz mjeseca juna je za prijem radnika koji će prvi puta zasnovati radni odnos u Rudniku, a novi , septembarski konkurs, je za radnike koji već rade u Rudniku na određeno vrijeme.
U Rudniku Kakanj trenutno su u toku dva konkursa za prijem radnika. Jedan je objavljen 25. juna, a drugi je objavljen 12. septembra. Kada će biti objavljeni rezultati provedenog konkursa i šta je suština novog konkursa, za NTV IC Kakanj , pored ostalih aktuelnosti, govorio je direktor Rudnika, mr. sci. Sead Imamović.
Na temu oba konkursa, novinarsko pitanje je glasilo: „Ono što javnost u Kaknju zanima jeste da Rudnik mrkog uglja Kakanj završava konkursnu proceduru za nedavno raspisani javni poziv za prijem novih radnika, ali je raspisan i novi konkurs za trenutno zaposlene radnike koji rade po ugovorim na određeno vrijeme. O čemu se radi?“
Direktor Rudnika Sead Imamović ovako je odgovorio:
– Trenutno su aktuelna dva konkursa. Jedan konkurs je prijem novih uposlenika, a riječ je o 64 pozicije od čega je 19 visokostručnih obrazovanih ljudi tehničkih zanimanja, rudarske, geološke, građevinske, saobraćajne, mašinske, elektro i hemijske struke. Postupak je proveden po novoj uredbi koja je stupila na snagu u oktobru mjesecu (2018.g.), vrlo je zahtjevna i po prvi puta se radi. Ima mnogo novina. Za prijem je formirano sedam komisija, obzirom da komisije resorno moraju biti stručne. Vršeno je i testiranje, usmeno, i pismeno za visokoobrazovane prijavljene kandidate. To su komisije uspješno privele kraju i u narednoj sedmici očekujemo objavu kandidata koji su ispunili formu za zasnivanje radnog odnosa. Ističem još radnička zanimanja za jamu Begiće, Kop, Separaciju i za Održavanje.Tu su i zanatska zanimanja, bravari, električari i varioci i dio kandidata nekvalifikovane radne snage koja će biti u jami, to je brojka od 23 i određeni broj radnika za izbiranje jalovine. Komisije su spremene da u idućoj sedmici objave rezultate provedenog konkursa koji je trajao dva ipo mjeseca.
Odgovarajući na drugi dio ovog pitanja, direktor Rudnika, je rekao:
– Istovremeno, danas je objavljen konkurs za uposlenike koji imaju status zaposlenih radnika na određeno. Stupanjem na snagu uredbe iz oktobra mjeseca, mi smo znali da ćemo doći u situaciju da je obavezan konkurs, ponovo, za radnike koji su jednom već primljeni na konkurs.To su uposlenici koji rade godinu i šest mjeseci, dvije godine i dva mjeseca i dvije godine i deset mjeseci. Radi se o 269 uposlenika koji su raspoređeni po pogonima i obučeni su, educirani, interno osposobljeni za obavljanje poslova na koje su raspoređeni. Stekli su određene vještine i znanja da aktivno učestvuju u procesu rada širokog čela, druge mehanizacije na Površinskom kopu, odnosno, kompletno su involvirani u proizvodni proces.Obzirom da je zakonskom procedurom, po odobrenju Vladajućeg društva, predviđen prijem na šest mjeseci, dakle konkurs je raspisan na vrijeme od šest mjeseci za ove uposlenike koji već rade u Rudniku, pa evo sugestija je da se građani koji su trenutno bez posla ne prijavljuju, jer je ovo prijem za radnike koji su već tu.

Članak je preuzet sa portala www.kaportal.ba putem RSS Čitača.