Održana 23. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak

Održana 23. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak

114
0
SHARE
odrzana-23.-redovita-sjednica-opcinskog-vijeca-kiseljak

U utorak, 04.09.2019. održana je  23. redovita sjednica OV-a Kiseljak. Od 23 vijećnika na sjednici je bilo nazočno 19 vijećnika. Gospodin Asmir Brkanović se zbog imenovanja na novo radno mjesto povlači iz Vijeća, a u Klubu SDA će ga zamijeniti gospodin Junuz Junuzović.
Sve točke Dnevnog reda su usvojene jednoglasno, a raspravljalo se o sljedećim točkama Dnevnog reda :

Plan korištenja prihoda od naknade za korištenje državne šume za 2019. godinu
Odluka o usvajanju  Izvješća  o  provedenim  aktivnostima  javnog nadmetanja  za  davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak i davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o zakupu nekretnine
Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na temelju Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije broj: 01/1-02-1933/19 od 05. 07. 2019. godine i davanju ovlaštenja Načelniku općine da potpiše Ugovor o kupoprodaji nekretnine
Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na temelju Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije broj: 01/1-02-1934/19 od 05. 07. 2019. godine i davanju ovlaštenja Načelniku općine da potpiše Ugovor o kupoprodaji nekretnine
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Kiseljak (Službeni glasnik općine Kiseljak br. 3/19)
Zaključak o prihvaćanju inicijative za uspostavu prijateljstva općine Kiseljak i općine Grude
Odluku o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom ulaganju i davanje ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o zajedničkom ulaganju
Odluka o izvršenju proračuna općine Kiseljak 01.01.2019. – 30.06.2019. godine
Odluka o izmjenama i dopunama Regulacijskog plana Kiseljak III (2013-2023)NACRT
Odluka o usvajanju urbanističkog projekta zdravstveno edukacijskog centra Kiseljak
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra K.O. Brestovsko.

Dnevni red 23. Sjednice Općinskog vijeća Kiseljak dopunjen je sa 3 točke i to:

Odluka o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Kiseljak putem javne licitacije, Radna zona
Dopunska odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra puta (odluka 01/1-31-1366/19 od 03.05.2019. godine)
Rješenje o ukidanju statusa dobra u općoj uporabi, puta K.O. SP Podastinje.

Članak je preuzet sa portala www.kiseljak.info putem RSS Čitača.